Jak dodać nową walutę?

Wystarczy edytować plik waluty.dat który znajduje się w katalogu Dane programu. Konstrukcja pliku: PLN;zł;gr;1 EUR;;;; USD;$;; teraz aby dodać inną walutę wystarczy dopisać jej symbol w następnym wierszu. 1 oznacza walutę domyślnie używaną w programie.